Naslovnica Kontakt Sitemap

Right menuKontakti

Đačka cesta 70, ODRA Google Maps
10020 ZAGREB
HRVATSKA

Centrala: +385 (01) 6379 555
Fax: +385 (01) 6261 093
E-mail:info@metal-product.hr

OIB: 92712381028
Matični broj: 3597458
Žiro račun: HR882484008-1100834596 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080061751
Temeljni kapital: 12,448.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva / likvidatori: Stjepan Šafran, Saša Klikovac Direktori, zastupaju društvo pojedinačno i samostalno

ime i prezime

funkcija

e-mail

telefon

fax

  • Management

Stjepan Šafran

Predsjednik Uprave

stjepan.safran@metal-product.hr

01/6261-455

01/6379-550

Saša Klikovac

Direktor

sasa.klikovac@metal-product.hr

01/6379-517

01/6379-550

mr. Barbara Vuković

Član Uprave, nabava

barbara.vukovic@metal-product.hr

01/6379-511

01/6261-093

  • Tehnički odjel

Silvijo Merle

Voditelj tehnologije i razvoja

silvijo.merle@metal-product.hr

01/6379-561

01/6261-093

Andrej Tomić

Voditelj tehničke službe

andrej.tomic@metal-product.hr

01/6379-546

01/6261-093

Marijan Bošnjak ing.

Voditelj elektro programa

marijan.bosnjak@metal-product.hr

01/6379-513

01/6261-093

  • Komercijala

Josip Tomšić

Referent uvoza, izvoza i nabave

josip.tomsic@metal-product.hr

01/6379-518

01/6261-093

Davor Poljak

Komercijalni predstavnik prodaje

davor.poljak@metal-product.hr

01/6379-516

01/6379-093

Nenad Pavlic

Komercijalni predstavnik prodaje

nenad.pavlic@metal-product.hr

01/6379-515

01/6261-093

  • Proizvodnja

Ivan Cindori

Voditelj proizvodnje

ivan.cindori@metal-product.hr

01/6379-519

01/6261-093

  • Računovodstvo i financije

Višnja Perković oecc.

Dir. ekonomskog sektora

visnja.perkovic@metal-product.hr

01/6379-503

01/6379-540

  • Tajnica

Mila Auguštin-Bračun

Tajnica Direktora

mila.augustin.bracun@metal-product.hr

01/6379-510

01/6379-550