Opći podaci:

OIB: 92712381028
Matični broj: 3597458
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR1624020061100885720
Trgovački sud u Zagrebu,
MBS 080061751
Temeljni kapital: 2.979.441,24 € uplaćen u cijelosti
Vlasnička struktura poduzeća:
privatno 100%
Članovi Uprave društva: Igor Vrdoljak član uprave - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

KONTAKT


TEL:

Centrala: +385 (01) 6379 555
Fax: +385 (01) 6261 093
E-mail: info@metal-product.hr

ADRESA:

Uprava:
Đačka cesta 70, ODRA Google Maps
10020 ZAGREB
HRVATSKA

Pogon Breznički Hum:
Tel: +385 (042) 778 721
Fax: +385 (042) 209 817
Breznički Hum 7b Google Maps
42225 Breznički Hum

UPRAVA


Igor Vrdoljak
Član uprave – direktor
tel: +385/1/6379-517
fax: +385/1/ 6379-555
igor.vrdoljak@metal-product.hr

NADZORNI ODBOR


Stjepan Šafran prof.dr.sc. Mladen Vedriš mr.sc. Marko Delić
Predsjednik Nadzornog odbora
tel: +385/1/6379-500
fax: +385/1/6379-550
stjepan.safran@metal-product.hr
Potpredsjednik Nadzornog odbora Član Nazdornog odbora

URED UPRAVE


Mila Auguštin-Bračun
Tajnica
tel: +385/1/6261-452
fax: +385/1/6379-550
mila.augustin.bracun@metal-product.hr

RAČUNOVODSTVO


Dostava računa
Dostava računa na e-mail:
racun@metal-product.hr

TEHNIČKA SLUŽBA


Andrej Tomić ing. Marijan Bošnjak ing.el.
Direktor za specijalne projekte,
Voditelj tehničke službe
tel: +385/1/6379-546
fax: +385/1/6261-093
andrej.tomic@metal-product.hr
Voditelj elektro programa
tel: +385/1/6379-513
fax: +385/1/6379-550
marijan.bosnjak@metal-product.hr

POGON BREZNIČKI HUM


Mirjana Novoselec
Tajnica
tel: +385/42/778-721
fax: +385/42/209-817
tajnistvo-bh@metal-product.hr

DOMAĆA PRODAJA

e-mail: prodaja@metal-product.hr

Nenad Pavlic
Komercijalist
tel: +385/1/6379-515
fax: +385/1/6261-093
nenad.pavlic@metal-product.hr

NABAVA I INOZEMNA PRODAJA

e-mail: sales@metal-product.hr

Ivan Perić Sanja Švelić Krčmar Damir Novaković
Voditelj nabave
tel: +385/1/6379-518
fax: +385/1/6261-093
ivan.peric@metal-product.hr
Referent prodaje – inozemno tržište
tel: +385/1/6379-514
fax: +385/1/6261-093
sanja.svelic.krcmar@metal-product.hr
Referent nabave
tel: +385/1/6379-511
fax: +385/1/6261-093
damir.novakovic@metal-product.hr