Kabelski spojni pribor

Kabelski spojni pribor namijenjen je za spajanje i završavanje vodiča energetskih kabela postupcima šesterokutnog prešanja (DIN) ili vijčanim spojevima, za nazivne napone do 20,8/36(42)kV. Primjenjiv je za spajanje Al, Cu ili Al/Cu vodiča okruglih ili sektorski oblikovanih, višežičnih ili jednožičnih.

Kabelske stopice

Kabelski priključni svornjak

Kabelske spojne čahure

Kabelski spojni pribor katalog Metal Product
Kabelski spojni pribor