STROJNA OBRADA

Strojna obrada opremljena je modernom CNC tehnologijom za preciznu obradu metala. Posjedujemo više od 25 CNC obradnih centara za bušenje, glodanje i tokarenje te više od 20 specijaliziranih automata. Strojna obrada sastoji se od slijedećih pogonskih jedinica: