Rastavljači i rastavne sklopke

Rastavljači i rastavne sklopke koje proizvodimo u suradnji s firmom ABB namijenjene su za vidljivo odvajanje strujnih krugova napona 24 i 35 kV. Modularne su izvedbe te su prilagođeni ugradnji na betonske, drvene ili čelično rešetkaste stupove. Omogućavaju ugradnju motornog pogona te daljinsko upravljanje istim iz dispečerskog centra.

Sigurnost prije svega

Rastavljači i rastavne sklopke katalog Metal Product
Rastavljači i rastavne sklopke