O projektima

Lista Projekata:

  1. Projekt „Uvođenjem ERP rješenja do integracije i optimizacije poslovnih procesa poduzeća Metal product“ koji provodi tvrtka METAL PRODUCT d.o.o. za proizvodnju elektro opreme sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“
  2. Metal product krajnji je primatelj financijskog instrumenta "COVID - 19 zajam za obrtna sredstva" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  3. Projekt „Povećanje EnU i korištenja OIE tvrtke METAL PRODUCT d.o.o.“ koji provodi tvrtka METAL PRODUCT d.o.o za proizvodnju elektro opreme sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“
  4. Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti
    ♦ Objava o završetku projekta
  5. Projekt „Metal Product 4.0 – automatizacija proizvodnje korištenjem naprednih proizvodnih tehnologija“
  6. ♦ Objava o završetku projekta

Više informacija:
Igor Vrdoljak
+385 1 6379 555
info@metal-product.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/