O projektu

EU Fondovi

Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti

KK.03.2.2.05.0027Tvrtka ALTPRO d.o.o. je početkom siječnja 2021. godine, zajedno s partnerima projekta Byte Lab grupa d.o.o. i Metal Product d.o.o. započela s provedbom projekta “Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Integrator“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Altpro za potrebe komercijalizacije AP STM uređaja;
  2. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Altpro;
  3. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Byte Lab za potrebe proizvodnje upravljačkog sučelja;
  4. Inovacija procesa upravljanja kvalitetom tvrtke Byte Lab;
  5. Inoviranje organizacije poslovanja tvrtki Altpro i Byte Lab;
  6. Inoviranje proizvodnog ciklusa u tvrtki Metal Product;
  7. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Metal Product;
  8. Prilagodba poslovnih procesa članova konzorcija zahtjevima tržišta;
  9. Upravljanje projektom;
  10. Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je inovacijom uspostaviti ključne procese poslovanja članova konzorcija i optimizirati njihov proizvodni ciklus, čime će se kreirati organizacijski i tehnički uvjeti za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda – AP STM sustava i njemu komplementarnog upravljačkog sučelja. Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

Realizacija projekta doprinijeti će jačanju pozicije konzorcija u globalnom lancu vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu – Promet i mobilnost, a posebice u stvaranju partnerskih odnosa ulaskom u dobavljački lanac s China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. kompanijom - jednom od najvećih poslovnih subjekata na globalnom tržištu željezničke industrije, što će doprinijeti i povećanju izvoza za 31%.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija:
+385 1 6379 525
barbara.vukovic@metal-product.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/