PREŠANJE I PROBIJANJE METALA

Velik broj operacija u izradi naših proizvoda obavlja se u pogonima za obradu deformiranjem i rezanjem na alatima izrađenim u vlastitoj alatnici. Zastupljena je obrada širokog spektra metalnih materijala (aluminij i bakar, legure aluminija i bakra, konstrukcijski čelici). Prešanje i probijanje metala izvodi se ekscentar i hidrauličnim prešama od 10 do 400 tona postupkom toplog i hladnog kovanja na 35 različitih strojeva, od kojih su neki automatizirani i robotizirani te prilagođeni potrebama serijske proizvodnje.


Specijalna hidraulična preša za plastično preoblikovanje šipkastih metalnih materijala. Prvenstvena namjena stroja je izrada glave vreteništa ventila koji se koriste u naftnoj industriji. Promjeri šipke koje se mogu preoblikovati do promjera 70 mm, a prema potrebi moguće su prilagodbe za veće promjere.