Kontrola Kvalitete

U laboratoriju koristimo slijedeću opremu: koordinatni 3D mjerni uređaj za mjerenje dimenzija sa točnošću od ±1,5 µm, statičke vertikalne kidalice za mjerenje vlačne sile od 0-100 kN, od 0-400 kN, horizontalnu kidalicu radne dužine 12 m od 0 – 1000 kN, dinamičku kidalicu od 320 kN sa amplitudom od 50 mm i frekvencijom od 1 do 120 Hz. Kidalice su u klasi točnosti 0,5.

Također posjedujemo magnetoflux za mjerenje i otkrivanje skrivenih greški na površini proizvoda, rengen za mjerenja deformacija i grešaka u materijalu i odljevcima, instalirane snage 160 kV, instrumente za mjerenje tvrdoće ulaznog materijala i gotovih proizvoda prema metodama Brinell i Rockwell HRC, HRB i HRA.

Laboratorij posjeduje sustav za strujna ispitivanja spojne opreme za prijenos električne energije, istosmjerna ispitivanja otpora od 1 do 4000 A, izmjenična ispitivanja cikličnog starenja spojne opreme i pripadajućih vodiča od 1 do 3600 A prema CEI IEC 61284 i Bs 3288/Part I. Sustav je automatiziran s velikom točnošću mjerenja električnih svojstava vodiča i pripadajućih stezaljki.

SPEKTOMETAR

Jedan od uređaja je spektrometar ARL tip 3460 za kemijsku analizu materijala s bazama za čelik, bakar i aluminij s kontrolnim certificiranim etalonima za navedene baze, koji se koristi u kontroli ulaznog materijala, poluproizvoda, profila i sirovina za lijevanje, kontrolu kupki za ljevanje i gotovih proizvoda nakon lijevanja.

Sva navedena oprema je cerificirana u umjernim akreditiranim laboratorijima koji posjeduje valjane akreditacije za instrumente i opremu koja se umjerava.

Za sva obavljena ispitivanja i kontrole laboratorij izdaje protokole sa izvještajima prema važećim EU normama ili zahtjevu naručitelja usluga ispitivanja.

Laboratorij je akreditiran prema normi EN ISO/IEC 17025.

uređaj