O projektu

EU Fondovi

U tijeku je provedba projekta „Metal Product 4.0 – automatizacija proizvodnje korištenjem naprednih proizvodnih tehnologija“

KK.11.1.1.01.0374


Tvrtka Metal Product d.o.o. je 30. lipnja 2021. godine započela s provedbom projekta „Metal Product 4.0 – automatizacija proizvodnje korištenjem naprednih proizvodnih tehnologija“.

Projekt se provodi sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća na globalnom tržištu provedbom sveobuhvatne transformacije poslovanja, efikasnijim korištenjem resursa i primjenom principa kružne ekonomije, sve u cilju prilagodbe rapidnim tržišnim promjenama koje karakteriziraju kontinuirane procesne inovacije, automatizacija, robotizacija i digitalizacija poslovnih procesa, primjena AI i IOT, zahtjevi vezani uz smanjenje utjecaja poslovanja na okoliš i dr.

Projekt uključuje sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Inovacija procesa proizvodnje te organizacije poslovanja
  2. Nabava i implementacija novih proizvodnih tehnologija
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost

Provedbom projektnih aktivnosti planirano je ostvarenje sljedećih rezultata:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija:
+385 1 6379 555
info@metal-product.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Metal Product d.o.o.