O projektu

EU Fondovi

Projekt „Povećanje EnU i korištenja OIE tvrtke METAL PRODUCT d.o.o.“ provodi tvrtka METAL PRODUCT d.o.o u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, KK.04.1.1.03- inačica 3, a sufinancira ga je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se rješava problem neučinkovitog korištenja energijje koje ima za posljedicu visoke troškove poslovanja. Provedbom 2 mjere OIE i 2 mjere EnU osigurati će se kvalitetna opskrba energijom, uz smanjivanje negativnih učinaka na okoliš te će se postići cilj projekta - smanjenje količine isporučene energije u projektnoj cjelini „PROIZVODNI POGON“ i cjelini „ZGRADA“. Cjelinom „PROIZVODNI POGON“ obuhvaćena je energetska obnova dijela proizvodnog pogona na kojima se provode mjere povećanja energetske učinkovitosti i ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije. Cjelinom „ZGRADA“ obuhvaćena je energetska obnova termotehničkog sustava pratećih zgrada proizvodnog pogona odnosno termotehničkog sustava hale br. 1. i br. 4. Projektom će se obaviti i promjena energenta s prirodnog plina kao fosilnog goriva na električnu energiju za potrebe korištenja obnovljivih izvora energije.

Projekt je podijeljen u sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1 – Aktivnosti energetske obnove

Aktivnost 2 – Upravljanje projektom

Aktivnost 3 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Cilj projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije u energetski troškovnoj cjelini tvrtke Metal Product kroz provedbu 2 mjere OIE i 2 mjere EnU, odnosno ugradnjom fotonaponske sunčane elektrane, rekuperatora, dizalice topline i pametnih brojila i uređaja za detaljnije praćenje potrošnje energije.

Rezultat projekta:

  1. Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije kompletne projektne cjeline
  2. Ušteđena isporučena energija u kompletnoj projektnoj cjelini

Razdoblje provedbe projekta: 07.02.2021.- 07.02.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 10.834.789,29 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 5.568.236,73 HRK.

Više informacija:
+385 1 6379 555
info@metal-product.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/