O projektu

EU Fondovi

Projekt „Uvođenjem ERP rješenja do integracije i optimizacije poslovnih procesa poduzeća Metal product“ koji provodi tvrtka METAL PRODUCT d.o.o. za proizvodnju elektro opreme sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“

Nedostatak jedinstvenog rješenja za kvalitetno obavljanje proizvodnih zadataka vodi do nemogućnosti daljnjeg razvoja poduzeća u suvremenom informatičkom društvu. Projektom se uvodi integrirano IKT rješenje u poslovne procese tvrtke Metal Product uz obuku zaposlenika te nabavu nužne opreme s ciljem povećanja radne učinkovitosti, osiguranja kvalitetnije organizacije i praćenja radnih zadataka i prodajnih mogućnosti, upravljanja rizicima te strateškog planiranja. Unaprjeđenjem ukupno 8 poslovnih procesa doći će do daljnjeg rasta prihoda od prodaje za 5% i zapošljavanja 2 nova radnika do 2022. Ciljane skupine su zaposlenici, klijenti, dobavljači te uža i šira zajednica.

Projekt je podijeljen u sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1 – Uvođenje ERP sustava za optimiziranje poslovnih procesa - uključuje 1 ERP serversku licencu, 52 ERP licence za radnu stanicu, 1 serversku licenca za diskretnu proizvodnju, 23 licence za planiranje i praćenje proizvodnje, 1 serversku licenca za planiranje zaliha u proizvodnji, 1 serversku licenca za izvršenje proizvodnje, 13 licenci za izvršenje proizvodnje, 1 serversku licencu za obračun proizvodnje, 1 serversku licencu za praćenje serija i dimenzija, 1 serversku licencu za upravljanje skladištem, 4 licence za upravljanje skladištem, 1 licencu za prikupljanje podataka robne razmjene, 1 serversku licencu za e- račune, 1 serversku licencu za urudžbeni zapisnik, 1 licencu za tijek rada, 1 serversku licencu za obračun plaća, 12 licenci za obračun plaća, 13 licenci za mjerenje trajanja aktivnosti i 1 serversku licencu za praćenje povijesti, 6 bar kod terminala, uslugu implementacije ERP sustava i edukaciju zaposlenika za rad

Aktivnost 2 – Upravljanje projektom - uključuje uslugu pripreme 1 projektnog prijedloga te angažman 1 vanjskog stručnjaka za provedbu projekta i provedbu postupaka nabave

Aktivnost 3 – Promidžba i vidljivost - uključuje 2 članka na web stranici i 6 naljepnica za opremu

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća Metal Product primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični cilj projekta je povećati učinkovitost i potaknuti daljnji rast prihoda kroz uvođenje integriranog informacijsko komunikacijskog rješenja u poslovne procese društva Metal Product te nabavu nužne računalne i druge opreme za punu funkcionalnost novog poslovnog sustava.

Rezultat projekta: Uveden 1 ERP sustav za optimizaciju poslovnih procesa te usklađen s postojećim rješenjem

Ukupna vrijednost projekta je 1.434.065,19 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 745.713,83 HRK.

Više informacija:
+385 1 6379 525
barbara.vukovic@metal-product.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/