Ana Klikovac prezentor na 14. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Odyssey

16.05.2023

Dr. sc. Ana Klikovac koautorica je rada: Klikovac, A., Sokić, K., "Predicting Business Ethics with Organizational Commitment and Job Satisfaction", koji je prezentiran na 14. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Odyssey za ekonomiju i poslovanje, koja se održala u Poreču od 10.-13. svibnja 2023.

Rad će biti objavljen u zborniku radova s konferencije, a prezentiran je u okviru sekcije "Managemet of human resources and business processes" (Upravljanje ljudskim resursima i poslovnim procesima).

Rad prikazuje znanstvenu analizu podataka koje je dr. sc. Ana Klikovac prikupila temeljem provedene ankete na uzorku od 243 zaposlenika tvrtke Metal Product d.o.o., od čega je u anketi sudjelovalo 164 muškaraca i 79 žena. Cilj je ovog istraživanja bilo ispitati vezu između lojalnosti organizaciji, zadovoljstva poslom i poslovne etike.

Link na stranicu konferencije